Search waiyuaihaozhe
λ  >>  >>  >> 

RADWIMPS C  (Well Be Alright)

        2019/7/23

RADWIMPS C (Well Be Alright) (Movie edit)

} / Weathering with You Theme Song
Х/ Album:
~/ Lyricist:
/ Composer:
k/ Release date: 2019719
Language: Z/ Japanese
~ | LYRICS

礬С

W

?W

Τ Τ

礬С

W

?W

Τ Τ

СW
Ф
Ρ


Ρ
` | ROMAJI

sekai ga kimi no chsana kata ni
notte iru no ga
boku ni dake wa miete
nakidashi s de iru to
daijbu? tte s

kimi ga kizuite sa kiku kara
daijbu da yo tte
boku wa awatete y kedo
nan de sonna koto o iu n da yo
kuzure s na no wa kimi na no ni

sekai ga kimi no chsana kata ni
notte iru no ga
boku ni dake wa miete
nakidashi s de iru to
daijbu? tte s

kimi ga kizuite sa kiku kara
daijbu da yo tte
boku wa awatete y kedo
nan de sonna koto o iu n da yo
kuzure s na no wa kimi na no ni

toru ni taranai chsana boku no
ariamaru ima no kina yume wa
kimi no daijbu ni naritai
daijbu ni naritai

kimi o daijbu ni shitai n ja nai
kimi ni totte no daijbu ni naritai

/ry/rbf/201907/58087.html
[]07-10
[]mv02-01
[]10-01
[]07-11
[].06-28
[]02-26
[]12-31
[]10-06
[]10-04
[]09-12
[]иСй05-29
[]12-23